Przepraszamy, koszyk jest pusty.

Regulamin

CZĘŚĆ 1: POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Regulamin określa zasady świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.
1.2 Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.
1.3 Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki do Klienta ani kosztów obsługi płatności. Koszty są podane odrębnie na stronie:
https://pvmusic.pl/płatnosci
1.4 Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest po uprzedniej rejestracji i założeniu Konta w Sklepie lub bez zakładania Konta.
1.5 Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.
1.6 Do prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub innym oprogramowaniu. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są pod adresem https://pvmusic.pl/polityka-prywatnosci

CZĘŚĆ 2: DEFINICJE

2.1 W niniejszym regulaminie Sklepu Internetowego PVMUSIC (pvmusic.pl), zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
a) „Sprzedawca” – Paulina Kuśnierczyk z siedzibą w Katowicach przy ul. Bohaterów Monte Cassino 12/24 40-231 Katowice, prowadząca działalność nierejestrowaną zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018r. – Prawo Przedsiębiorców. Wniesiony, e-mail sklep@pvmusic.pl, telefon 501942935
b) „Sklep” – Sklep Internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.pvmusic.pl
oraz jej podstronach
c) „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie, rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę o założenie konta w Sklepie albo zawarła ze Sprzedawcą Umowę poprzez złożenie Zamówienia na zasadach określonych w niniejszym regulaminie
d) „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie Internetowym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
e) „Polityka” – Polityka Prywatności i Plików Cookies , która znajduje się pod tym adresem https:/pvmusic.pl/polityka.prywatności

CZĘŚĆ 3: ZAŁOŻENIE KONTA W SKLEPIE

3.1 Konto w Sklepie mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
3.2 W celu założenia Konta w sklepie należy wypełnić formularz rejestracji
3.3 Formularz należy wypełnić podając w nim prawdzie dane wymagane do prawidłowej realizacji zamówienia i dostawy produktów tj.: nazwę, adres, dane kontaktowe zamawiającego: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu
3.4 Podany w formularzu adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się na konto.
3.5 Klient ma możliwość w każdej chwili bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej
CZĘŚĆ 4: ZŁOŻENIE I PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA

4.1 Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
4.2 Zamówienia można składać poprzez swoje Konto na stronie pvmusic.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
4.3 W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” znajdującego się przy wybranym przez Klienta towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów. W tym miejscu klient może podać również kod rabatowy, jeżeli taki posiada. Kod rabatowy może podać wyłącznie zalogowany użytkownik, który posiada konto w sklepie pvmusic.pl
4.4 Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku.
4.5 Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić, zostaną wyświetlone dostępne sposoby płatności oraz dostawy wraz z kosztami. Po wybraniu powyższych opcji należy kliknąć przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
4.6 W kolejnym kroku należy podać dane zamawiającego, adres dostawy (jeżeli jest inny niż podany w danych Konta) oraz dodać ewentualne uwagi.
4.7 Wyświetlone w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen, oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowaną do Klienta przez Sprzedawcę ofertę zakupu tych towarów.
4.8 Jeżeli Klient nie posiada Konta i nie chce zakładać, powinien wybrać opcję BEZ REJESTRACJI wpisując poniżej swój poprawny i działający adres e-mail i kliknąć DALEJ. W następnym kroku należy podać dane klienta niezbędne do realizacji zamówienia tj. imię i nazwisko, adres wysyłki oraz numer telefonu.
4.9 Oferowane przez nas komponenty audio oraz płyty są nowe . Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest dowód zakupu.
4.10 Nie udzielamy gwarancji na produkty używane.
4.11 Do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Obowiązku
4.12 W podsumowaniu zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”, co powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu powyższego i skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
4.13 Klient dokonuje wyboru sposobu płatności oraz dostawy towarów . Dla Klientów Zalogowanych dostępne są następujące sposoby płatności: przelew internetowy (w tym karta płatnicza) obsługiwany przez zewnętrzną platformę obsługi płatności internetowych HOTPAY oraz POBRANIE. Dla Klientów niezalogowanych dostępny jest przelew internetowy (w tym karta płatnicza) obsługiwany przez zewnętrzną platformę obsługi płatności internetowych HOTPAY.
4.14 Koszty związane z realizacją płatności oraz dostawą towarów ponosi Klient. Koszty związane z dostawą oraz sposobem płatności są wyświetlane przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.
4.15 Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia:
a) przy płatności przelewem internetowym (Dotpay): po otrzymaniu z systemu operatora płatności informacji o jej realizacji,
b) w przypadku wyboru opcji opłaty za pobraniem: po zawarciu umowy sprzedaży.
4.16 W przypadku nieopłacenia zamówienia z płatnością online w ciągu 12 godzin od złożenia, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
4.17 Zamówienia są realizowane w terminie do 3 dni roboczych od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia.
4.18 W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia częściowo lub w całości, Sklep poinformuje o tym Klienta.
CZĘŚĆ 5: ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE

5.1 Klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia odbioru towaru.
5.2 Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
5.3 Kupujący może składać reklamacje bądź oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@pvmusic.pl bądź pisemnie, wysyłając na adres:

Paulina Kuśnierczyk
ul. Bohaterów Monte Cassino 12/24
40-231 Katowice

5.4 Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: Imię i nazwisko kupującego, adres kupującego wraz z adresem e-mail, , datę zawarcia umowy, przedmiot umowy, okoliczności uzasadniające reklamację oraz roszczenia Kupującego
5.5 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie ze wzorem: Ja (imię i nazwisko Kupującego) oświadczam, że odstępuję od umowy kupna następujących rzeczy ..zawartej w dniu.. Należy podać adres . Niezbędny jest podpis osoby składającej oświadczenie. W oświadczeniu prosimy o podanie danych do wysłania zwrotu środków za transakcję. Jw. w przypadku odstąpienia od umowy należy ją przesłać przy pomocy poczty elektronicznej bądź tradycyjnej.
5.6 W przypadku odstąpienia Kupującego od umowy Kupujący pokrywa koszty związane z odesłaniem towaru.
5.7 Sprzedający rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od momentu jej wpłynięcia
5.8 Po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedający wysyła na nią odpowiedź za pomocą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.
5.9. Oświadczam, że zobowiązuję się dostarczyć rzeczy bez wad z wyjątkiem wad wskazanych w ofercie sprzedaży
5.10 Prawo od odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku: nagrań muzycznych zapisanych na nośnikach informatycznych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, świadczeń zindywidualizowanych czyli na specjalne życzenie Kupującego
POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

I. Postanowienie wstępne.
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Sklep Internetowy Pvmusic prowadzony przez Paulinę Kuśnierczyk prowadzącą działalność nierejestrowaną zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018r.o Prawie Przedsiębiorców z siedzibą w Katowicach przy ul. Bohaterów Monte Cassino 12/24 40-231 Katowice. Wniesiony e-mail sklep@pvmusic.pl

II. Dane osobowe.

 1. Użytkownik w celu korzystania z możliwości zakupu oferowanych towarów przez Sklep Interenetowy zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego formularza rejestracyjnego, w którym należy podać określone dane osobowe.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Wykonawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji ze Sklepem są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 – tj. z późn. zm).
 4. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem formularza rejestracyjnego sklepu internetowego jest Paulina Kuśnierczyk z siedzibą w Katowicach przy ul. Bohaterów Monte Cassino 12/24 40-231 Katowice. Kontakt możliwy jest pod adresem email: sklep@pvmusic.pl
 5. Wykonawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 28 RODO.
 6. W celu wykonania umów sprzedaży i umów o świadczenie usług zawieranych przez Sprzedawcę z Użytkownikami za pośrednictwem Sklepu, dane Użytkowników będą powierzane w szczególności następującym podmiotom:
 • świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Użytkownikowi zakupiony w Sklepie towar
  7.Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także do odwołana swojej zgody w każdej chwili poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Sprzedającego.
  8.Sprzedający przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w następujących celach:
  • niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Wykonawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać,
  • na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.
 1. Dane osobowe zebrane przez Sprzedającego mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.
  III. Pliki cookies.
  10.Sprzedający wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartphonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedającego.
 2. Sprzedający przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.
 3. Sprzedający informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 4. Sprzedający wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedającego poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: – Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek, – Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html, – Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl, – Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  15.Sprzedający informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

Przykładowe sposoby konfiguracji plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka#w_ustawienia-ciasteczek,
Interent Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci.

IV. Dane zawarte w logach systemowych.

 1. Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Sklep jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.
 2. Środki techniczne stosowane przez Sprzedającego.
 • Sprzedający stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  VI. Inne
 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wykonawcy Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: sklep@pvmusic.pl

EnglishFrançaisDeutschPolskiРусскийEspañol
X